„Dorosłość bez barier”

       W ramach innowacji społecznej pt.  „Dorosłość bez barier”  („Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie opracowało nowy model pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną-  uczestników warsztatów terapii zajęciowej z obszaru edukacji psychoseksualnej pt. „Dorosłość- poznać, zrozumieć, zaakceptować„

„Dorosłość- poznać, zrozumieć, zaakceptować„ składa się z :

·         broszury edukacyjnej skierowanej do rodziców/ opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, specjalistów pracujących w WTZ oraz samych osób z niepełnosprawnością intelektualną przedstawiająca w przystępny sposób najważniejsze treści i zagadnienia związane z rozwojem psychoseksualnym oraz dorastaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

·          zeszytu pracy edukatora psychoseksualnego wraz scenariuszami  zajęć z wykorzystaniem symulatora RealCare Baby skierowanego do specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w WTZ. Scenariusze wraz z załącznikami przybliżają zagadnienia związane z szeroko rozumianą edukacyjną psychoseksualną (m.in. dojrzewanie, budowa ciała kobiety, mężczyzny, zły i dobry dotyk, wykorzystywanie seksualne)

·         ideogramów  -  inaczej pismo symboliczne, graficzne, pismo obrazkowe bazujące na konkretach - stanowiące uzupełnienie materiałów do opracowanych scenariuszy dostosowanych do możliwości percepcyjnych dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualna o obniżonej percepcji wzrokowej, obniżonej koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz trudnościami w koncentracji (m.in. osoby niepotrafiące czytać, pisać, posiadające wadę wzroku, niedowłady kończyn).

·         filmu edukacyjno – instruktarzowego  z wykorzystaniem symulatora RealCre Baby stanowiącego uzupełnienie opracowanych scenariuszy.

Aktualnie materiały   opracowane „Dorosłość- poznać, zrozumieć, zaakceptować„ zostały przetestowane przez  uczestników ich rodziców/ opiekunów specjalistów z placówek:  WTZ nr 1 oraz nr 2  w Koszalinie oraz WTZ PSONI w Słupsku.

Podczas  testowania opracowanych produktów potwierdziły się nasze założenia, iż takie materiały edukacyjne są potrzebne i stanowią uzupełnienie prowadzonej w placówce rehabilitacji społecznej.