Sprawozdania

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE KOŁA PSONI W SŁUPSKU ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE KOŁA PSONI W SŁUPSKU ZA ROK 2016

Plik BILANS zawiera - bilans (dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową) oraz rachunek wyników (zysków i strat) wraz z uzupełnieniem.

Plik Sprawozdanie 2016 - zawiera SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE I FINANSOWE KOŁA PSONI W SŁUPSKU ZA ROK 2016
 
W CELU WGLĄDU DO DOKUMENTÓW PROSZĘ NAJECHAĆ KURSOREM NA TYTUŁ NAGŁÓWKA I KLIKNĄĆ.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE KOŁA PSOUU W SŁUPSKU ZA ROK 2015

Plik BILANS zawiera - bilans (dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową) oraz rachunek wyników (zysków i strat) wraz z uzupełnieniem.

Plik Sprawozdanie 2015 - zawiera SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE I FINANSOWE KOŁA PSOUU W SŁUPSKU ZA ROK 2015
 
W CELU WGLĄDU DO DOKUMENTÓW PROSZĘ NAJECHAĆ KURSOREM NA TYTUŁ NAGŁÓWKA I KLIKNĄĆ.

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE I FINANSOWE KOŁA PSOUU W SŁUPSKU ZA ROK 2014

 

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE I FINANSOWE PSOUU KOŁO W SŁUPSKU ZA  ROK 2014

KLIKNIJ LINK 

2014r.