Informacje

Informacje i wyjaśnienia Prezeski ZG PSONI

Informacje i wyjaśnienia Prezeski ZG PSONI otyczącymi protestu w Sejmie rodziców osób z niepełnosprawnościami.