SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE KOŁA PSONI W SŁUPSKU ZA ROK 2017